"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

kedd, 06 december 2016 09:49

ÉPÍTSE EGYIK A MÁSIKAT Kiemelt

(a gyülekezetépítő tanfolyam alapján megfogalmazott gondolatok)

elhangzott a 2016. október 30-án tartott istentisztelet végén

 

 

A gyülekezetépítő tanfolyamunk anyagát képező egyik könyv tanulságairól, illetve útmutatásáról szeretnék pár szót mondani. Amikor Tiszi megkérdezte, hogy elvállalom-e az ismertetést, én gondolkodás nélkül igent mondtam, ugyanis én vagyok az az ember, aki nem tud nemet mondani. A férjem is mondta, hogy egy minden lében kanál vagyok. És akkor kérdeztem Tiszitől, hogy milyen hosszú legyen a beszámolóm? Azt mondta: 15-20 perc. Na, mondom, ha én itt 20 percet még istentisztelet végén beszélek, a testvérek minimum gondolatban megköveznek engem. El is kezdetem szépen – 12 részből áll a könyv –, leültem, és az első rész első feléről írtam egy oldalt. Gondoltam, hogy ha 1 részről írok 2 oldalt, 12 részről akkor 24 oldal lesz. Ha egy perc alatt elolvasok egy oldalt, akkor is az összesen 24 perc. Úgyhogy aztán leültem, elmondtam egy imát. Kértem az Urat, hogy segítsen, és így lett a beszámolómból két oldal. Tehát kitartás, nem leszek nagyon hosszú.

Gene Getznek az Építse egyik a másikat című könyvének az alcíme: avagy hogyan tudnak a gyülekezet tagjai részt venni egymás építésében.

            Dr. Getz egy olyan növekvő gyülekezet lelkipásztora, ahol nemcsak a biblikus tanításra, hanem a gyülekezeti életre is nagy hangsúlyt fektetnek. Munkájuk sikerét nagyrészt a „test funkciónak” működése eredményezte. Szerinte egy gyülekezetnek úgy kell felépülnie, hogy minden tag részt vehessen a többi hívő építésében. Az Újszövetség világosan és egyértelműen kijelenti – írja –, hogy a keresztyének egymásnak tagjai. Hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, arról Pál apostol ír a legtöbbet. Tanítását így lehetne összefoglalni: Egyikünk sem tud önmagában hatékonyan működni, szükségünk van egymásra. Egyikünk sem fontosabb a másiknál, még akkor sem, ha valakinek feltűnőbb vagy jelentősebb feladata van Krisztus testében. Valamennyiünknek, akik Krisztus testének tagjai vagyunk, odaadóan kell törekednünk az egységre és a békességre. Minden lehetséges módon meg kell akadályoznunk, hogy félreértések és szakadások történjenek.

            A könyv 12 fejezetből áll:

Ø  Egymásnak tagjai

Ø  Egymás iránt figyelmesek

Ø  A tiszteletadásban egymást megelőzők

Ø  Kölcsönös egyetértés egymás között

Ø  Fogadjátok be (fogadjátok el) egymást!

Ø  Intsétek (tanítsátok) egymást!

Ø  Köszöntsétek egymást!

Ø  Szolgáljatok egymásnak!

Ø  Egymás testét hordozzátok!

Ø  Viseljétek el egymást!

Ø  Engedelmeskedjetek egymásnak!

Ø  Bátorítsátok egymást!

            Minden fejezetben van egy-két személyes gondolat. Családjából, baráti közösségéből, gyülekezetéből hoz elénk szemléletes példákat, hogy megértsük, miről is szeretne beszélni. Ezután következik a biblikus magyarázat. Legtöbbet Pál apostol leveleiből idéz, de a többi újszövetségi fejezetek, az evangéliumok is hozzátartoznak a magyarázathoz. Minden egyszerű, érthető, logikus levezetésben olvasható. Ezután jön a legfontosabb rész, gyakorlati tanácsokat kapunk, amelyek lépésről-lépésre le vannak bontva. A könyvben többször is van hangsúlyozva, hogy Krisztus a legfőbb példa. Őt kell követnünk.

            Nekem a tanfolyam alatt ez volt a kedvenc könyvem. Tényleg olyan tanácsokat, útmutatásokat kapunk belőle, ami mindennapjainkba beépíthető. Nekünk, keresztyéneknek tényleg ez a feladatunk! Építse egyik a másikat! Micsoda kegyelem az, ha a bajban, az örömben érzem, hogy nem vagyok egyedül! Hogy van, aki segít hordozni a terheimet. Mert már az is elég, ha valakinek beszélhetek róla. És lehet, hogy kapok egy hasznos tanácsot! Vagy ez a fejezet – Viseljétek el egymást! – Nagyon sokat tanultam belőle, de még mindig van hová fejlődnöm.

            Intsétek – tanítsátok egymást! Itt az idő testvéreim! Ha mi nem tanítjuk egymást, akkor elszív bennünket a világ! Bátorítsuk egymást! Micsoda szükség van erre a mai világban! Azt hiszem, ez a tanfolyam a legjobbkor kezdődött. Akik elkezdtük, nem tudtuk, mibe vágtunk bele. Marika néni szerint bekerültünk egy sűrű erdőbe, és Tiszi kivezetett onnan minket. Lassan világosodik előttünk a cél, ahová az Úr vezet minket. Igen, nem ülhetünk tétlenül, ölbe tett kézzel, mikor világos feladatunk van. Építse egyik a másikat! Egy testnek vagyunk a tagjai! Nem hagyhatjuk, hogy közülünk bárki is elsorvadjon. Ajánlom ezt a könyvet minden tenni akaró testvérünk figyelmébe! Nemsokára lesz is alkalom, hogy megismerkedjenek vele. A hamarosan induló házi (kis) csoportoknak ez lesz az induló anyaga.

            Végül egy verset szeretnék felolvasni: Isten családja

Mily öröm, hogy lettem családjának része,

Mikor tisztára mosott Szent Fiának vére.

Már e földön enyém is, mi Jézus örök része,

Mert Isten családjába lettem felvéve.

Ha figyelsz, meglátod, mi azt mondjuk testvér,

Mert e családban mindenki szeretetben él.

Ha egy is zokogna, a többi vele sír,

Ha mind együtt örül, a győzelem a hír.

Már nem vagyok kivetett, s új énekem zengem,

Mert elhagyott árvából királyfi lettem.

A rongyos már gazdag, s a gyenge kap erőt,

Én méltatlan lelkem, csak egyre áldja Őt.

            Köszönöm, hogy meghallgattak.

 

Nagy Tiborné

 

gyülekezeti tag

Utoljára frissítve: kedd, 06 december 2016 09:58