"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

szerda, 28 február 2018 09:18

Hitmélyítő esték Kiemelt

Hitmélyítő Esték: Szavaink

 2018. március 7. 18.00-19.00

SZAVAINK ERŐT HORDOZNAK

"Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi." Példabeszédek 18,21

2018. március 8., 18:00–19:00

SZAVAINK MEGVÁLTOZTATÁSA A LELKI NÖVEKEDÉSÜNK RÉSZE

"Hallgassatok rám, mert fontos dolgokat mondok, ha felnyitom ajkamat, helyes, amit mondok. Mert szám igazságot szól, ajkam utálja a gonoszt. Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság. Mind világosak az értelmeseknek, és az ismeretre vágyóknak érthetők." Példabeszédek 8,6-9

2018. március 9., 18:00–19:00

A REMÉNYSÉG SZAVAI ÁTSEGÍTENEK A NEHÉZSÉGEKEN

"Ezeket azért mondom néktek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot." János evangéliuma 16,33

2018. március 10., 18:00–19:00

HOGY SZAVAINK ÉRTÜNK DOLGOZZANAK

"Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogy közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk." Pál 1. levele a Korinthusiakhoz 10,9-11

Hitmélyítő Sorozat Záró Része: Szavaink

2018. március 11., 10:30–11:30

SZAVAINKKAL KIFEJEZZÜK A JÖVŐNKBE VETETT HITÜNKET

"Mert aki áldást mond a földön, az igaz Isten nevével mond áldást, és aki esküszik a földön, az igaz Istenre esküszik. Feledésbe mennek a régi bajok, eltűnnek szemem elől. Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe." Ézsaiás próféta könyve 65,16-17

 

Utoljára frissítve: szerda, 28 február 2018 09:29