"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

szerda, 25 április 2018 07:51

Jubiláló konfirmáltak találkozója Kiemelt

Kedves Konfirmált Testvérünk!

 

Örömmel adom hírül, hogy a Csetényi Református Egyházközség Pünkösd hétfőjén, május 21-én a 10:30-kor kezdődő istentisztelet keretében Konfirmáltak találkozóját szervez. Erre az ünnepi istentiszteletünkre kiemelt szeretettel hívjuk a Csetényi Gyülekezetben egykor konfirmáltakat – nemcsak azokat, akik ma településünkön élnek, hanem mindazokat, akik a községben nőttek fel, itt élték meg ifjúkorukat, de aztán az élet úgy hozta, hogy máshova költöztek. 

Ünnepi alkalmunkkal nyolc éve kezdtünk el hagyományt teremteni gyülekezetünkben. Az idei lesz a kilencedik ilyen találkozó, hiszen 2010. május 16-án tartottuk az első jubiláló konfirmáltak összejövetelét. 2013-ban Isten kegyelméből már egyszer emlékezhettünk, ünnepelhettünk, hitben erősödhettünk együtt a jubileumi találkozón. Mitől lesz az idei más, mint öt évvel ezelőtt? 

Először is ezen az ünnepi istentiszteletünkön, amelyet a templom felújítása miatt ebben az évben a gyülekezeti teremben tartunk, szeretnénk majd a jubilálókat újra odahívni az úrasztala köré, hogy egy közösen elmondott imádsággal megerősítsék egykor tett fogadalomtételüket, illetve Isten iránti hálaadással a szívükben ismételten elkötelezzék magukat az Úr Jézus Krisztus mellett. Másodszor, azt szeretnénk, ha az ünneplő konfirmáltak együtt vennének úrvacsorát a gyülekezet ünneplő tagjaival. Végül pedig egy kis szeretetvendégséggel kívánunk lehetőséget teremteni a jubiláló konfirmandus csoportok számára, hogy meghitt, családias környezetben felidézzék a régi emlékeket, és megosszák egymással életük eseményeit, amelyeken keresztül Isten formálta őket az elmúlt esztendők során. 

Ön is azért olvashatja meghívó levelünket, mert az ebben az évben jubiláló konfirmáltak közé tartozik. Krisztusi szeretettel hívogatjuk Önt és kedves családját erre az ünnepségünkre. Akkor is jöjjön el, ha nem érzi annak szükségességét, hogy egykor tett fogadalmát megújítsa. Kérem, gondolja át meghívásunkat, tegye mérlegre az életét, és ha másért nem jönne el – adjon egy esélyt Istennek, hogy utat találhasson a szívéhez. Hiszen az Úr Jézus Krisztus mondja: „…boldog, aki nem botránkozik meg Énbennem.”

Végül pedig engedje meg, hogy levelem végén a Zsoltárok könyvéből idézzek, amely erre a napra ad számunkra útmutatást. „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.” (Zsolt 103,2-4)

Döntésére és életére Isten áldását kérem! 

Krisztusi szeretettel,

  

Hajdú Ferenc

lelkipásztor

 

Csetény, 2018. április 19.

 

Utoljára frissítve: szerda, 25 április 2018 08:21