"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

szerda, 25 április 2018 07:57

Gyülekezeti körlevél Kiemelt

„Nem szabad hát elfelejtenünk, hogy az egymással és más lelki testvérekkel megélt lelki közösségünk és egységünk arról tesz bizonyságot, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a világ Megváltója. Ezért építjük és gyakoroljuk nemcsak a gyülekezeten belüli, hanem a gyülekezeten kívüli közösséget is.”

részlet a Missziói Munkatervünkből

 
Gyülekezeti Körlevél

(a levelet megkapja minden gyülekezeti nyilvántartásunkban megtalálható nagykorú személy)

 

 Kedves Testvérem!

 Vasárnap délután zártuk ünnepélyesen a Céltudatos Élet Tanfolyamunkat, amelyen közel másfél éven keresztül tanultunk arról, milyen életet szánt nekünk Isten ebben a világban. Hadd osszam meg bátorításként az önmagunk számára is megfogalmazott összegzést életünk céljáról és értelméről: „Isten örömére teremtettünk, hogy dicsérjük és szolgáljuk Őt egész életünkben. Krisztus által Isten családjába tartozunk, hogy Jézus jellemét kiábrázolva kövessük Őt és hirdessük az evangéliumot, az élet üzenetét a teremtett világban.” Azért imádkozunk, hogy Isten végezze el minél több szívben, hogy a fent megfogalmazott üzenet fényében lássa életét és küldetését. Isten munkálkodik köztünk! Tapasztaljuk, hogyan formálja és erősíti meg gyülekezeti tagjaink hitét, reménységét és iránta való elköteleződését. Reménységünk van arra nézve is, hogy egyre többen találják meg Krisztust gyülekezetünkben, és vele együtt találnak boldogságot és örömet életük minden napja számára. A Lelki Ébredésnek ez a folyamata már elkezdődött Csetényben! Kérem, imádkozzon velünk az emberek üdvösségéért és vállaljon szerepet Ön is a lelkek megmentésében!

 Körlevelünkben minden évben megosztunk fontos tudnivalókat a gyülekezeti életünkkel kapcsolatban. Mostani levelünk megírása azért is váratott magára, mert olyan függőben lévő események alakulására vártam, amelyről mindenképpen szerettem volna tájékoztatni egyházközségünk nagyobb közösségét. A templom felújításának kérdése sokakat foglalkoztat. Sajnos, a vállalkozó nem sieti el a kivitelezést! A falak feltárása közben az eredeti tervektől annyiban kell eltérnünk, hogy két ablakkal kevesebbet nyitunk, mint szerettünk volna. Időközben a statikus is kezdeményezett változtatásokat az eredeti kiíráshoz képest. A műszaki ellenőrünk odaadó munkájának köszönhetően azonban mind a ködbér, mint a műszaki változások anyagi vonatkozásait annak megfelelő módon érvényesítjük. Bízunk benne, hogy hamarosan pontot tehetünk a templom felújítási szakaszának erre a részére. Ezúton is köszönjük az elmúlt évben templomfelújításra szánt adományokat, amelynek összege 1.669.000 Ft volt. Az adománygyűjtés azonban folyamatos, hiszen tervezzük a templom teljes villamos hálózatának a felújítását, amelynek az előkészítő munkáit már ezen a nyáron el is tudjuk végezni. Ebben az évben március 31-ig 361.400 Ft adományt kaptunk a templom munkálataira. Isten áldjon meg minden adakozót!

 „Új villamoshálózat a templomba” címmel adtunk be ősszel pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumához 10.000.000 Ft támogatásra, amelyből gyülekezetünk számára 3.000.000 Ft pályázati támogatást biztosít Magyarország Kormánya a Dunántúli Református Egyházkerületen keresztül. Ennek a támogatásnak a szerződéskötése folyamatban van. Az összeg átutalására előre láthatóan május végén kerül majd sor, addigra az is kirajzolódik számunkra, hogy mire lesz elég a támogatás. Nagyon számítunk a férfiak önkéntes munkájára, hiszen több mint 100 méter hosszú árkot kell majd ásnunk az új vezetékeknek.

 2018-ban a fenntartói járulék összege 6.500 Ft maradt, amelyet továbbra is be lehet fizetni a takarékban, a lelkészi hivatalban, vagy néhány kijelölt személynél (Nagy Zoltánné, Szalai Sándorné, Kelemen Gyuláné, Vincze Jánosné). Újra szeretnénk arra kérni a fiatalokat, akiket gyülekezetünkben kereszteltek, és talán még konfirmáltak is, hogy amennyiben már havi jövedelemmel rendelkeznek, járuljanak hozzá a gyülekezet mindennapi életéhez a fenntartói járulék befizetésével. Azokat a fiatal felnőtteket is szeretnénk bátorítani erre a személyes felelősségvállalásra, akiknek évekig a szüleik fizették fenntartói járulékukat, de aztán ők letették magukról ennek a kötelezettségét rábízva gyermekeikre gyülekezeti hovatartozásuk rendezését. Megértésüket és szíves támogatásukat ezúttal is köszönjük!

 Néhány sort hadd írjak még a „lélektől Lélekig” alapítványunkról is, amely ebben az évben a Nyári Napközis Hittanos Táborunk szervezésében és anyagi támogatásában vesz részt. Az elmúlt évben kapott felajánlásokat a csetényi hittanos gyerekek, illetve a gyülekezetünk táborában résztvevő gyerekek táboroztatására fordítja. Ehhez nyert támogatást az alapítvány a Csetényi Önkormányzattól is. Engedje meg, hogy egy kéréssel is forduljak Önhöz! Kérem, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa alapítványunk működését. Az adóbevallásában ehhez csupán a következő számot kell feltüntetnie az EGYSZA oldalon: 18270590-1-19. A támogatás ilyen formája Önnek semmilyen ráfordításba sem kerül, viszont településünk lelki életét segíti vele. A Magyarországi Református Egyház technikai száma pedig: 0066.

 Szeptemberben szeretnénk felnőtt konfirmációi előkészítést indítani gyülekezetünkben, illetve újabb tanfolyamot is indítunk majd a tanulni vágyók számára. Isten kegyelméből jelenleg öt házi csoportunk működik, amelyekben a személyes és Istennel megélt kapcsolatainkat mélyíthetjük. Hálásak vagyunk a Bem u. 29-ben működő imaközösségünkért! Gyülekezeti életünkről, illetve tervezett alkalmainkról igyekszünk folyamatos tájékoztatást adni a fejlécben található honlapunkon. Kövesse eseményeinket, növekedésünket a facebook oldalunkon keresztül is!

 Istennek hála, egyházközségünk elindult egy lelki megújulási folyamatnak az útján. Sok minden változott az elmúlt években, de hosszú út áll még előttünk. Hiszem, hogy Isten arra hívott el bennünket, hogy egymást építsük, így mindenkinek legalább olyan jelentős szerepe van gyülekezetünk életében, mint a lelkipásztornak vagy a presbitereknek. Sokaknak mondtam már, hogy amikor ránk gondol, ne csak azt gondolja végig, hogy mi az, amit kaphat tőlünk, hanem azt is, hogy mi az, amit megoszthat, amit Isten akarata szerint meg kellene osztania velünk. Gyülekezetünk jövője az Ön kezében, illetve a Te kezedben is van! Önnek/Neked is szánt az Úr olyan lelki és fizikai ajándékokat, amelyekkel építhet(sz) másokat! Egy dolgot ígérhetek: amit én kaptam, azt nagyon szívesen megosztom! Kérem, továbbra is keressen bizalommal! 

 Krisztusi szeretettel,  

Hajdú Ferenc

lelkipásztor

 
Csetény, 2018. április 19.

Utoljára frissítve: szerda, 25 április 2018 11:11