"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

SAJTÓKÖZLEMÉNY

     A Csetényi Református Egyházközség 2012. novemberében pályázatot nyújtott be „A Csetényi Református Egyházközség közösségi színterének kialakítása, 2. ütem” címmel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásra „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoporthoz. A pályázat 2013. júniusában kiküldött határozat szerint nyertes lett és 25.000.000 Ft támogatásban részesült.

    A Csetényi Református Egyházközség a település legnépesebb és legerősebb felekezete. A gyülekezet aktív hitéletének háttereként jelentős épületállományt tart fenn: a parókia és a templom mellett gyülekezeti teremmel is rendelkezik. A presbitérium szándéka, hogy a szép fekvésű, és gazdag növényállománnyal rendelkező templomkertet is hasznosítsa, különböző szabadtéri programok, alkalmak lebonyolítására alkalmassá tegye. Az egyházközség átfogó terv alapján lépésről lépésre ,,lakja be" a kertet. Első ütemben (LEADER pályázatból, jól elkülönítve) elkészült a dombháton egy nagyobb fedett tűzrakó, mellette egy kemencével. A szabadtéri színpad kialakítása is megkezdődött.

    A közösségi színtér II. ütemében megvalósítandó tételek adták a pályázat célját. Ennek keretében került sor a szabadtéri színpad lefedésére, a domboldalban egy lépcsőzetes nézőtér kialakítására, a telken átvezető gyalogos utak kialakítására, a templomkert kerítésének egy szakaszban történő átépítésére és egy játszótér kialakítására.

    A projekt indításának első időszakában sok adminisztratív jellegű (közbeszerzés lebonyolítása - kivitelező kiválasztása, műszaki ellenőr kiválasztása, stb.) teendő volt, így több hónapig nem tudott a látványos beruházás megkezdődni.

    2013. szeptemberében a közbeszerzés alapján az RD MASTER Kft-vel megkötött szerződéssel megkezdődhettek a kivitelezési munkálatok.

    Az első szakaszban (2013. decemberéig) a református templom kertjében sok- sok földmunka történt, ez adta a játszótér és a nézőtér megfelelő alapját is. A Béthsaida hajója nevet viselő játszótér nagyvonalakban összeállt. Ebben az időben készült el a színpad tetőszerkezetének nagy része is. Az első szakasz elszámolása 2014. első félévében történt meg.

    2014. szeptember elejére teljesen megvalósult a projekt. A Csetényi Református Egyházközség létesítményeinek fejlesztésénél a beruházás során a leggyakrabban használt gyalogos utakat, valamint belső útvonalakat térkővel burkolták. Ezzel a templom akadálymentesen elérhetővé vált a Rákóczi utca felől. A templom főbejárata előtt gyülekező-díszteret alakítottak ki félköríves kontúrral, térkő szegéssel, belül terméskő burkolattal 70 m2-en. Szélein padok, szeméttárolók kerültek elhelyezésre. A meglévő ősfákat megóvták, valamint az emlék-kopjafát felújították az építkezés során. A templom főbejáratához vezető lépcsősor felső részét is újjáépítették. A templom melletti kerítés egy részét felújították. A szabadtéri színpadhoz a domboldalba épített nézőtér is elkészült. A színpad előtti szélesebb, kavicsos sávban ülőhelyül rönköket helyeztek el a nézőtér legifjabb generációjára is gondolva.

    Az egyházközség sokféle rendezvényt valósít meg, ehhez azonban szükség volt a megfelelően kialakított szabadtéri helyszínre, amely minden korosztály igényét kielégíti, és közösségi színtérként erősíti a gyülekezeti és a társadalmi életet. A gyülekezet ezzel a megvalósult beruházással is az Önkormányzattal együttműködve szeretné erősíteni az egész település összetartását és összefogását, hogy öröm legyen Csetényben élni!

Szirbek Tiborné
pályázati projektmenedzser

 

Tovább a kategóriában: Új kisbusz Csetényben »