"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

Temetési igehirdetés – 2016.12.21. Textus: Tit 1,1-3 „… hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével…”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó, de Istenre figyelő szívvel állunk meg most Vincze János testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 73 évet élhetett szerettei között. János bácsi egy olyan betegséggel küzdött, amely néhány év alatt fokozatosan építette le…
Temetési igehirdetés – 2016.12.15. Textus: 2Kor 12,9 „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel, de nem vigasztalhatatlanul állunk meg ma özv. Ertl Tiborné született Molnár Margit asszonytestvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 80 esztendőt élhetett szerettei között. Az az igevers, amit bátorításul olvastam, nagyon sokat jelentett Margit néni számára. Bizonyára nem véletlenül, hiszen sok erőre volt szüksége ehhez a földi élethez. A családjukban 10-en voltak testvérek. Ő…
Temetési igehirdetés – 2016.12.10. Textus: 1Tim 4,8-10 „… a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó; hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó, de reményteljes szível állunk meg most Sinka Pál testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 88 esztendőt élhetett szerettei között. Amikor legutoljára látogattam őt Zircen, már eléggé…
Temetési igehirdetés – 2016.10.27. Textus: Jel 7,9-10.14 „Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak: „Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!” … „Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében…”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel…
Temetési igehirdetés - 2016.10.25. Textus: Mt 11,28-30 „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel állunk meg ma Nagy Károly testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 80 esztendőt élhetett szerettei között. Karcsi bácsi soha nem nősült meg, így…
1. oldal / 14