"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

Temetési igehirdetés – 2014.10.10. Textus: Jn 13,34-35 „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel állunk meg most özv. Bognár Józsefné született Marton Anna asszony-testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 82 esztendőt élhetett szerettei között. Mindenki jól ismerte őt, hiszen postásként dolgozott a faluban, de férje halála után idősek otthonába költözött, hogy ne…
Temetési igehirdetés – 2014.10.07. Textus: Lk 5,12b „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel állunk meg most Baráth István testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 80 esztendőt élhetett szerettei között. Küzdelmes élete volt Pista bácsinak, hiszen nem elég, hogy édesapa nélkül nőtt fel, de édesanyját is elvesztette 14 éves korában. Így került Cseténybe nagynénjéhez, és maradt itt élete végéig, hiszen itt ismerkedett meg feleségével, akivel 57 esztendőt élhetett boldog, de küzdelmes házasságban. Felesége…
Temetési igehirdetés – 2014.08.26. Textus: Dán 12,1-4 „Abban az időben eljön Mikáél, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a…
Temetési igehirdetés – 2014.06.13. Textus: Zsolt 38,22-23 „Ne hagyj el engem, Uram, Istenem, ne légy távol tőlem! Siess segítségemre, Uram, szabadítóm!”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel állunk meg most Csizmadia Zoltán testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 79 esztendőt élhetett szerettei között. Feleségével 54 évig éltek együtt házasságban, nevelték, támogatták, segítették gyermekeiket, unokáikat. Fiatalon elhunyt fiát magában élete végéig gyászolta. Nem beszélt ugyan róla senkinek, mert az érzéseit magába fojtotta, de az utóbbi időben sokat emlegette. Néhány éve…
Temetési igehirdetés: 2014.03.21. Textus: Jak 4,14 „Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Megrendült szívvel állunk meg most mindnyájan Nagy Miklós testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 68 esztendőt élhetett szerettei között. Miklós bácsinak 22 évvel ezelőtt egymás után kétszer is volt már szívinfarktusa, amelyekben megtartotta őt Isten, és kapott még a Mindenhatótól 22 esztendőt. Így örülhetett unokáinak, akik mind ez alatt az idő alatt születtek, akiket…
6. oldal / 14