"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

Temetési igehirdetés – 2014.04.02. Textus: Zsolt 80,8 „Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel, de nem vigasztalhatatlanul állunk meg most özv. Nagy Mihályné született Pintér Julianna asszonytestvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 80 esztendőt élhetett szerettei között. Jóllehet ez az utolsó néhány hónap volt talán a legnehezebb az egész életidőt tekintve. Hiszen nem csak az idős kornak a nehézségeivel kellett megküzdenie, hanem egy agresszív betegséggel, amely fokozatosan emésztette fel szervezetét.…
Temetési igehirdetés – 2014.03.29. Textus: Jób 2,10b „Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel állunk meg most özv. Varga Józsefné született Varga Gizella asszonytestvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 87 esztendőt élhetett szerettei között. Gizi néninek az Isten iránti szeretetéről és a gyülekezete iránti hűségéről már csak hírből hallottam, hiszen számos éve már, hogy ágyban fekvő beteg volt. Nagyon nehéz időszaka lehetett ez életének, hiszen egy hetet is alig…
Temetési igehirdetés – 2013.11.14. Textus: Jób 19,25-27 „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg Őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek.” Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel mégis a feltámadás reménységét hordozva állunk most meg özv. Somogyi Jánosné született Németh Erzsébet asszonytestvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 79 esztendőt élhetett…
Új kezdet Temetési igehirdetés – 2013.12.21. Textus:2Péter 3,13 „De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.” Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel állunk meg most özv. Jakab Dezsőné született Magyar Julianna asszonytestvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 91 esztendőt élhetett szerettei között. Egy hosszú leépülés végén kell szomorú szívvel azt mondanunk, hogy ennyi az élet. Ma már csak azok emlékeiben él a kedves vidám, segítőkész édesanya, mindenki varrónője, ahogyan gyermekei fogalmaztak, akik…
Temetési igehirdetés – 2014.01.16. Textus: Mt 8,11-12 „De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában; akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel állunk meg most Nagy Lajos testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 87 esztendőt élhetett szerettei között. Lajos bácsi egyike volt azon keveseknek, akik hazatérhettek a szibériai gulágról, ahol embertelen…
8. oldal / 14