"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

Temetési igehirdetés – 2013.04.22. Textus: Zsolt 146,8 „Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat.” Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó, mégis reményteljes szívvel állunk meg most özv. Hegyesi Károlyné született Mazalin Zsófia asszonytestvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 88 esztendőt élhetett szerettei között. Zsófi néni vágyott már elmenni ebből a világból. Nekem is többször elmesélte, milyen nehéz élete volt, s mennyit dolgoztak férjével, hogy felnevelhessék gyermekeiket. Minden alkalommal imádkoztunk együtt,…
Temetési igehirdetés – 2013.04.16. Textus: Zsolt 78,3-8 „Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. Intelmeket írt Jákób elé, tanítást adott Izráelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Ne legyenek olyanok,…
Temetési igehirdetés – 2013.03.20. Textus: Ef 6,10 „Erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében.” Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel és Krisztusba vetett reménységgel állunk meg most özv. Varga Károlyné született Körmendi Jolán asszonytestvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 86 esztendőt élhetett szerettei között. Jolán néni elégedett asszony volt. Szerette gyermekeit, akik viszonozták szeretetét, s szerette az Úr Jézust, akinek végletekig hálás volt az életében kapott minden áldásért.
Temetési igehirdetés – 2013.01.11. „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak téged és te dicsőí-tesz engem.” /Textus: Zsolt 50,15/ Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel állunk meg most özv. Varga Miklósné született Sógorka Katalin asszony-testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből szűk 76 esztendőt élhetett szerettei között. Kettős fájdalom van most a család szívében, hiszen alig egy hónapja hunyt el Kati néni testvé-re. György elvesztése igen fájdalmasan érintette őt, hiszen különös odafigyeléssel igyekezett gondoskodni öccséről. Jóllehet nem érezhette…
Temetési igehirdetés – 2012.12.20. Textus: János 12,32 „Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel mégis Krisztusba vetett reménységgel állunk meg most Horváth Károlyné született Molnár Mária asszonytestvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 76 esztendőt élhetett szerettei között. Gyülekezetünknek egyik leghűségesebb tagja volt ő. Amikor Mariska néni vasárnaponként megjelent az istentiszteleten, nem lehetett leolvasni róla, hogy milyen sokat szenvedett. Talán pontosan ezért ért minket olyan váratlanul a halálhíre. Sokszor beszélgettünk, s…
10. oldal / 14