"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

Temetési igehirdetés – 2016.07.02. Textus: Máté 11,28-29„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én meg-nyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy sze-líd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel állunk meg most özv. Fábián Sándorné született Nagy Ilona asszony-testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 87 esztendőt élhetett szerettei között. Sem Ilonka néni sem a férje nem volt csetényi származású. Budapestről költöztek Cseténybe 22…
Temetési igehirdetés – 2016.05.26. Textus: 2Péter 1,3-4 „Az Úr Jézus isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük Őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! A hálaadás együtt van jelen a szívünkben a gyásszal Rácz Dezső…
Temetési igehirdetés – 2016.03.01. Textus: Zsolt 91,11; Jób 10,12 „Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon...”. „Élet-tel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó, de nem vigasztalhatatlan szívvel állunk meg most özv. György Istvánné született Varga Zsófia asszonytestvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 90 esztendőt élhetett szerettei között. Zsófi néni felkészült erre a napra. Tudta, hogy amikor ravatala mellett megállunk, ő már az üdvösség honában az örök élet titkait fedezi fel, de…
Temetési igehirdetés – 2016.02.27. Textus: Luk 6,45 „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel, ugyanakkor Isten megváltó kegyelmében megerősödve állunk meg most Szász Sándor testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 73 esztendőt élhetett szerettei között. Sanyi bácsi sokat szenvedett az utóbbi években, egymást érték megpróbáltatásai, amelyek végül erőt vettek testén, de szívének, illetve lelkének tartását nem győzték le. Jól érzékelteti ezt velünk az az ének, amelyet sokszor énekelt. Ezt az…
Temetési igehirdetés – 2016.01.15. Textus: Lk 19,10 „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”Kedves Gyászoló Család! Végtisztességet tévő Gyülekezet! Fájó szívvel állunk most meg Nagy Imre testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 82 esztendőt élhetett szerettei között. Imre bácsi Alzheimer-kórban szenvedett. Felesége 3 évvel ezelőtt hunyt el, akivel közel 60 évig éltek együtt házasságban. Két gyermekük született, 5 unokájuk és 9 dédunokájuk. Betegsége miatt álladó felügyeletre szorult, folyamatosan figyelni kellett rá, nehogy elmenjen otthonról úgy, hogy…
2. oldal / 14