"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

A község református lakóinak korábbi temploma nem a mai református templom helyén állt. Előbbi minden valószínűség szerint a suttyomi falurész előtti teknőben található tejcsarnok helyén állhatott. E fából és vályogból épült templom még nem rendelkezett toronnyal. Rendkívül hányatott sorsú volt őseink e hajléka: három alkalommal is tűzvész martaléka lett. Először 1665-ben. A tűzvész erejéről árulkodik az a tény, hogy a templom harangjai is megolvadtak a hőtől. A következő tűzkár 1774-ben érte az épületet. 1775. április 24-én vasárnap 15 óra körül harmadjára veszett oda a lángokban. A falu nagyobb részével együtt ekkor égett le az iskola, valamint a parókia is. Még ebben az évben újra felépítették templomukat a hívek, sőt a vármegye hozzájárulása után új haranglábbal látták el 1777-ben. Az 1790. évi földrengés azonban ismét romba döntötte s az új templom felépítésére ezúttal már másutt került sor. Egészen pontosan a középkori római-katolikus kőtemplom helyén, a dombtetőn. Még az építkezést is részben annak romjaiból oldották meg a falubeliek.

73900047-11053026

(Zirci Takarékszövetkezet)

 

Külföldi átutalás esetén:

 

Bank neve: Zirci Takarékszövetkezet Csetényi Kirendeltsége
(8417 Csetény Hunyadi u. 1.)
SWIFT kód (BIC kód): TAKBHUHB
IBAN szám: HU38 7390 0047 1105 3026 0000 0000

 

Hálás szívvel köszönjük az eddigi adományokat! 2018-ban 800.900 Ft adomány gyűlt össze a felújítási munkálatokra.

Ahogyan a templomunk felújítása, ugyanúgy az adománygyűjtés is folyamatos.

Köszönjük, hogy imádságban is hordozzák templomunkat!

Látványterv

Kedves Adományozók!

2018-ban a templomunk nagy változáson ment keresztül. A terveknek megfelelően, de a tervezett mennyiségtől eltérően, 5 új ablakot nyitottunk az épületen, és minden ajtót és ablakot új nyílászárókra cseréltünk. Ennek a munkának a kivitelezését az RD Master Kft. végezte összesen 9.651.182 Ft-ért. Köszönjük munkájukat!
Jani Péter műszaki ellenőr munkáját szeretnénk kiemelni, aki az egész folyamatban sajátjaként kezelte az építkezést, és gondosan odafigyelt arra, hogy templom felújítása Isten házához méltó legyen.
Külön köszönettel tartozunk Szabó György építészmérnöknek a tervekért. Sokat jelentett számunkra Szabó Imre statikus mérnök áldozatos munkája, akinek sokat köszönhetünk. Munkáját felelősségteljesen és Isten dicsőségére végezte az egész folyamatban. Köszönjük szépen!
December hónapban sikerült még a templom falának a további vizesedését is megszüntetnünk. Gondos feltárás után az épület dél-nyugati oldaláról sikerült elhordanunk az oda nem való földmennyiséget. Ezt a munkát Varga László egyéni vállalkozó végezte el.
2019-ben pedig elkezdjük a villamos hálózatok felújítását. A KO-BA Bt közreműködésével egyelőre a légkábelek megszüntetésére és az épületek föld alatti újratáplálására kerül sor. Erre a munkára 3.000.000 Ft állami támogatást nyertünk.
A templom villamos hálózatának további felújítására pályázatot nyújtottunk be decemberben. Imádkozunk annak támogatásáért. Reméljük, hogy hamarosan a megálmodott és megtervezett formában használhatjuk majd templomunkat az Úr magasztalására!

Krisztusi szeretettel,
Hajdú Ferenc
lelkipásztor

Csetény, 2019. január 5.
 

Templomfelújításra érkezett adományok:

2018-ban  
Január hónap  121 400 Ft
Február hónap 20 000 Ft
Március hónap 170 000 Ft
Április hónap 110 000 Ft
Június hónap 56 000 Ft
Július hónap 80 000 Ft
Augusztus hónap 100 000 Ft
Szeptember hónap 90 000 Ft
Október hónap 35 000 Ft
November hónap 5 000 Ft
December hónap 13 500 Ft
Összesen 800 900 Ft