"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

Látványterv

Kedves Adományozók!

Szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy december elejére befejeztük a templom tető felújítását. Még karácsony előtt ki is fizettük az RD Master Kft., mint kivitelező, által benyújtott, Jani Péter műszaki ellenőr által ellenjegyzett számlákat. A teljes felújítás a közben felvetődő plusz munkákkal együtt összesen 6.209.555 Ft-ba került. Így a 2015. december 31-ig összegyűjtött adományokat mind felhasználtuk a felújítás során. Számszerűsítve ez 5.085.000 Ft-ot jelent. Még egyszer szeretnénk megköszönni minden adományozónak, hogy hozzájárult a felújítási munkálatokhoz. Csetény Község Önkormányzatától is kaptunk 400.000 Ft támogatást az építkezéshez. Így gyülekezetünknek 724.555 Ft-ot kellett még a költségvetéséből a felújításra költenie.

Krisztusi szeretettel,
Hajdú Ferenc
lelkipásztor

Csetény, 2016. február 17.
Újból elkezdjük az adománygyűjtést a templom felújítására. Hónapok óta dolgozunk együtt a szakemberekkel a felújítási terveken. A terveket január 10-én bemutattuk a gyülekezet számára is a vasárnapi istentiszteleten, illetve a presbitérium is elfogadta azokat. Az néhány héten került kiírásra az a pályázati felhívás, amelynek keretében lehetővé válik a templom villamos, energetikai és építészeti felújítási, illetve karbantartási munkálatoknak az elvégzése, melynek következtében fűthetővé tesszük templomunkat, és a fűtéshez szükséges energiát napelemekkel fogjuk megtermelni. Így a templomtér fűtése a beruházás elvégzése után nullszaldós lesz. A gépészet és egyéb technikai szükségletek miatt egy új energiaközpont funkciójú melléképület épül napelemes tetőszerkezettel. A terveket hamarosan a honlapunkon is meg fogjuk tudni mutatni minden érdeklődő számára. A maximális támogatási összegre, 50 millió Ft-ra szeretnénk pályázni, amelyhez 12.5 millió Ft-ot önerőként a gyülekezetünknek mellé kell tennie. Ebből jelenleg 8 millió Ft áll rendelkezésünkre. A hiányzó összeget adománygyűjtésből szeretnénk biztosítani. Kérjük, hogy adományával támogassa az előttünk álló templomfelújítást. Ilyen mértékű munkálatokra a templom megépítése óta nem került sor. A templom felújítására érkező adományokat havonta közzétesszük majd az eddigi gyakorlat szerint. Köszönjük támogatását!

Templomfelújításra érkezett adományok:

2016-ban  
Január hónap 25 000 Ft
Március hónap 60 000 Ft
Április hónap 73 000 Ft
Május hónap 135 000 Ft
Július hónap 60 000 Ft
Augusztus hónap 40 000 Ft
Október hónap 21 400 Ft
November hónap 50 000 Ft
December hónap 50 000 Ft
Összesen 514 400 Ft