"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

2015.03.08.„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.”János 14,1 Ritka az az alkalom, amikor egy temetésen elhangzott üzenetnek a folytatása szólal meg a vasárnapi istentiszteleten a vasárnapi igehirdetésben. A mai alkalom ilyen, hiszen a János 13-nak a vége és a János 14-nek az eleje összekapcsolódik tartalmilag. Ugyanakkor egy kicsit más mozzanatot is szeretnék kiemelni ebből az igéből, amely aktuális mindannyiunk életére nézve. Megpróbálom ennek az igének az üzenetét így átadni ma. Látni kell azt, mindenekelőtt, hogy egy beszélgetésnek…
2015.03.01. „Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak színt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából; mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét.”János 12, 42-43 Aki a bibliaolvasó kalauzt a kezébe vette ma reggel, és elolvasta az abban leírt néhány gondolatot, az már tudja azt, hogy az a szó, ami itt dicsőséget jelent, az eredetiben több jelentéssel is bír, és az egyik jelentése az, hogy vélemény. Tehát akár úgy is fordíthatták volna…
2015.02.22.„„Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.” Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.”János 11,49b-52 Hadd kezdjem az igehirdetést egy történettel!Híres evangélista járt a városban egy evangelizációs kampány során. Útban a stadion felé, ahol az alkalmat tartották, az…
2015.02.15.„Egyszer azt mondta Ábrahám háza öreg szolgájának, aki mindenét kezelte: Tedd a kezedet a csípőm alá, hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és föld Istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak leányai közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak!Akkor ezt mondta: Uram, Ábrahámnak, az én uramnak Istene! Adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én uram, Ábrahám iránt! Ideállok a forrás mellé, amikor a városbeli leányok kijönnek…
2015.02.08.„Ezért ismét a vakhoz fordultak: „Te mit mondasz őróla, hogy megnyitotta szemeidet?” Ő azt mondta, hogy próféta.”János 9,17 Sokszor mondtam már el itt a gyülekezet előtt, ma is ezt kell megerősítenem, hogy csodálatos módon építi Isten az Ő igéjét, az Ő igéjének üzenetét vasárnapról-vasárnapra egymásra. Azt kell meglátnunk, azt kell észrevennünk, hogy milyen hihetetlenül aktuális módon vezet minket Isten, hiszen el akar juttatni bennünket A pontból B pontba. Ugyanez történik ma, hiszen az elmúlt vasárnap arra a kérdésre kellett választ…
1. oldal / 5